تمدن بدلی ( نقد مدرنیته ، علوم غربی و تکنولوژی )

علوم جدید و تکنولوژی، مختص سبک زندگی ماده گرایی غرب بر محور تفکر اومانیستی است که محرّک آن نظام سلطه و سرمایه می باشد و مسلمانان نباید نظام آموزشی خود را بر اساس این علوم قرار دهند.

آیا می دانید اختراع لامپ با ما چه کرد؟

آیا می دانید نور لامپ چه بلاهایی بر سر ما می آورد؟

نور انواع لامپ در تقسیم بندی طبایع در طب الهی در زمره انوار سرد مصنوعی و مولد رسوبات سودا (سرد و خشک) می باشد.

بیماری های ناشی از افزایش خلط سودا؛ انواع سرطان، دیابت، افسردگی، وسواس، ام اس و ...

محرومیت بشر جدید از رؤیت آیات باشکوه خداوند در آسمان شب

ضعف و بیماری های چشم

اختلال در ترشحات غدد درون ریز

دیرخوابی و به هم ریختن ساعت بیولوژیک بدن

...

آیا از تأثیرات مخرب آپارتمان نشینی بر جسم و روح باخبرید؟

...

آیا می دانید دوری از نور خورشید و خاک با ما چه می کند؟

...

از لایه های پنهان تأثیر ورود پلاستیک از البسه و فرش و ... به محیط زندگی چه می دانید؟ آیا از مضرات مواد نفتی و سیمان و فوم و آهن در سازه های جدید باخبرید؟

...

آیا می دانید این همه تجهیزات مدرن درصدد رفع بحران هایی هستند که خود مسبب آنند!

...

آیا می دانید هنگامی که مسئولان ما به ساخت سدهای آبی متعدد افتخار می کردند کشورهای به قول خودشان توسعه یافته با هزینه های گزاف سدهای خود را تخریب می کردند؟

...

زندگی مدرن ما را از مشاهده آیات رحمت الهی دور کرده و جهانی متوهم با صور خیالی اختراعات بر مبنای علم ناقص بشری نصیب ما کرده است. آیا می دانید محصول این جهان مصنوعی و توهم زده چه نوع انسانی خواهد بود؟

...

آیا می دانید ما را با این علوم و تکنولوژی مشغول کرده اند تا معنا و هدف زندگی را نفهمیم ...نوشته شده توسط
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

تمدن بدلی ( نقد مدرنیته ، علوم غربی و تکنولوژی )

علوم جدید و تکنولوژی، مختص سبک زندگی ماده گرایی غرب بر محور تفکر اومانیستی است که محرّک آن نظام سلطه و سرمایه می باشد و مسلمانان نباید نظام آموزشی خود را بر اساس این علوم قرار دهند.

تمدن بدلی ( نقد مدرنیته ، علوم غربی و تکنولوژی )

حقایقی که افشای آن به سود مافیای ثروت و قدرت نیست ...
کتاب تمدن بدلی (نقد مدرنیته، علوم غربی و تکنولوژی در رابطه با سبک زندگی اسلامی)
انتشارات آیین احمد صلی الله علیه وآله
شماره کتابشناسی ملی: 5095005

ارسال به تمام نقاط ایران 09112351774

آیا می دانید نور لامپ چه بلاهایی بر سر ما می آورد؟

نور انواع لامپ در تقسیم بندی طبایع در طب الهی در زمره انوار سرد مصنوعی و مولد رسوبات سودا (سرد و خشک) می باشد.

بیماری های ناشی از افزایش خلط سودا؛ انواع سرطان، دیابت، افسردگی، وسواس، ام اس و ...

محرومیت بشر جدید از رؤیت آیات باشکوه خداوند در آسمان شب

ضعف و بیماری های چشم

اختلال در ترشحات غدد درون ریز

دیرخوابی و به هم ریختن ساعت بیولوژیک بدن

...

آیا از تأثیرات مخرب آپارتمان نشینی بر جسم و روح باخبرید؟

...

آیا می دانید دوری از نور خورشید و خاک با ما چه می کند؟

...

از لایه های پنهان تأثیر ورود پلاستیک از البسه و فرش و ... به محیط زندگی چه می دانید؟ آیا از مضرات مواد نفتی و سیمان و فوم و آهن در سازه های جدید باخبرید؟

...

آیا می دانید این همه تجهیزات مدرن درصدد رفع بحران هایی هستند که خود مسبب آنند!

...

آیا می دانید هنگامی که مسئولان ما به ساخت سدهای آبی متعدد افتخار می کردند کشورهای به قول خودشان توسعه یافته با هزینه های گزاف سدهای خود را تخریب می کردند؟

...

زندگی مدرن ما را از مشاهده آیات رحمت الهی دور کرده و جهانی متوهم با صور خیالی اختراعات بر مبنای علم ناقص بشری نصیب ما کرده است. آیا می دانید محصول این جهان مصنوعی و توهم زده چه نوع انسانی خواهد بود؟

...

آیا می دانید ما را با این علوم و تکنولوژی مشغول کرده اند تا معنا و هدف زندگی را نفهمیم ...