تمدن بدلی ( نقد مدرنیته ، علوم غربی و تکنولوژی )

علوم جدید و تکنولوژی، مختص سبک زندگی ماده گرایی غرب بر محور تفکر اومانیستی است که محرّک آن نظام سلطه و سرمایه می باشد و مسلمانان نباید نظام آموزشی خود را بر اساس این علوم قرار دهند.

مقالات و گفتگوها

مدرنیته یک دین است و نه تطور عینی عالم

قواعد پنهان یک تمدن

درباره حدیث مشهور "اطلبوا العلم و لو بالصین"

جابربن حیان؛ واقعیت یا افسانه؟

انتقال فنآوری، ابزار اسارت فرهنگی

آوینی و علوم و نظام آموزشی مدرن

آیا انسان خلیفة الله است؟

افسانه وجود مجردات


فقیهانی که گمانشان بر این باشد که با دنیایی متکامل روبرویند که باید عقب ماندگی فقه را جبران کنند و از خجالت مدرنیته در بیایند، در زمره هادمان فقه خواهند بود و نه حافظان آن.نوشته شده توسط
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

تمدن بدلی ( نقد مدرنیته ، علوم غربی و تکنولوژی )

علوم جدید و تکنولوژی، مختص سبک زندگی ماده گرایی غرب بر محور تفکر اومانیستی است که محرّک آن نظام سلطه و سرمایه می باشد و مسلمانان نباید نظام آموزشی خود را بر اساس این علوم قرار دهند.

تمدن بدلی ( نقد مدرنیته ، علوم غربی و تکنولوژی )

با ورود دارالفنون و علوم غربی به ما القا کردند که راه معیشت بهتر، دست یابی به این علوم و فن آوری های آن است ...